რელიგიები

საქართველოში

Religiebi.info წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ახალ რესურს, რომელიც რწმენის და აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხებს გააშუქებს, ხელს შეუწყობს ტოლერანტობის კულტურის განვითარებას, რელიგიათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას და აღმსარებლობის თავისუფლების  დაცვას.
გამოკითხვა

თქვენი აზრით, ირღვევა თუ არა რელიგიური უმცირესობების უფლებები საქართველოში?
დიახ არა არ ვიცი

ანგარიშები

ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

სახალხო დამცველი 

დემოკრატიის,ადამიანის უფლებების და შრომის ბიურო 

ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ (ECRI) Copyright © 2010 - 2021 HRIDC All Rights Reserved